Dòng tiền chiết khấu để dự đoán giá bất động sản trong dài hạn. Dưới đây là những điều bạn cần biết về dòng tiền chiết khấu trong bất động sản.

Dòng tiền chiết khấu là gì?

Dòng tiền chiết khấu là xác định giá trị tương lai của khoản đầu tư dựa vào dòng tiền tương lai của nó bằng công thức.

Dòng tiền chiết khấu giúp bạn có tầm nhìn về giá trị tương lai mà bất động sản đó tạo được. Điều này giúp bạn đánh giá lượng tiền vào khoản đầu tư, thời điểm chi.

Bạn sẽ dùng chi phí đầu tư, chi phí duy trì, thu nhập ước lượng và khoảng sở hữu để tính dòng tiền chiết khấu.

dòng tiền chiết khấu trong bất động sản
Khái niệm dòng tiền chiết khấu

Cách tính dòng tiền chiết khấu

Đầu tiên bạn cũng tính các loại chi phí ở phần trên chúng tôi đã nói. Sau đó thì bạn sử dụng công thức dưới đây:

= CF1/(1 + r)^1 + CF2/(1 + r)^2 +… + CFN/(1 + r)^N

Chú thích:

  • CF: Dòng tiền = Tổng thu nhập – Tổng chi phí
  • r: Lãi suất chiết khấu
  • N: Số năm

Mỗi phần cần đánh giá dòng tiền trong một năm cụ thể và lặp lại với số năm mà bạn ước tính sở hữu bất động sản đầu tư đó.

Có nhiều yếu tố quyết định dòng tiền chiết khấu

Bạn có thể xác định dòng tiền qua những yếu tố sau:

  • Đầu tư ban đầu là chi phí mua để sở hữu bất động sản.
  • Thu nhập từ việc cho thuê hoặc khác.
  • Chi phí duy trì hằng năm gồm thanh toán thế chấp, điện nước, bảo dưỡng, nợ,…
  • Doanh số ước tính vào thời điểm sẽ được bán.

Công thức này cũng tương đối phức tạp cho người mới. Nên bạn có thể dùng phần mềm Excel với hàm “=NPV” để tính dòng tiền chiết khấu.

Thời điểm để sử dụng dòng tiền chiết khấu

Nên dùng để xác định giá trị khoản đầu tư rủi ro thấp trong tương lai khi muốn rút tiền. Trong giới đầu tư, các công ty sử dụng công thức này để biết doanh nghiệp bất kỳ có phải là một khoản đầu tư dài hạn tiềm năng không. Đồng thời cũng giúp bạn biết khoản đầu tư có bằng giá trị thực của một công ty.

Để xác định giá trị tiềm năng bất động sản. Bạn nên dùng công thức tỷ lệ hoàn vốn nội bộ và giá trị ròng hiện tại hoặc tỷ suất vốn hóa. Công thức tỷ lệ hoàn vốn nội bộ dùng để xác định độ tăng giảm của bất động sản.

Dòng tiền chiết khấu để dự đoán giá bất động sản trong dài hạn. Dưới đây là những điều bạn cần biết về dòng tiền chiết khấu trong bất động sản. Dòng tiền chiết khấu là gì? Dòng tiền chiết khấu là xác định giá trị tương lai của khoản đầu tư dựa vào dòng tiền tương lai của nó bằng công thức. Dòng tiền chiết khấu giúp bạn có tầm nhìn về giá trị tương lai mà bất động sản đó tạo được. Điều này giúp bạn đánh giá lượng tiền vào khoản đầu tư, thời điểm chi. Bạn sẽ dùng chi phí đầu tư, chi phí duy trì, thu nhập ước lượng và khoảng sở hữu để tính dòng tiền chiết khấu. Cách tính dòng tiền chiết khấu Đầu tiên bạn cũng tính các loại chi phí ở phần trên chúng tôi đã nói. Sau đó thì bạn sử dụng công thức dưới đây: = CF1/(1 + r)^1 + CF2/(1 + r)^2 +… + CFN/(1 + r)^N Chú thích: CF: Dòng tiền = Tổng thu nhập - Tổng chi phí r: Lãi suất chiết khấu N: Số năm Mỗi phần cần đánh giá dòng tiền trong một năm cụ thể và lặp lại với số năm mà bạn ước tính sở hữu bất động sản đầu tư đó. Bạn có thể xác định dòng tiền qua những yếu tố sau: Đầu tư ban đầu là chi phí mua để sở hữu bất động sản. Thu nhập từ việc cho thuê hoặc khác. Chi phí duy trì hằng năm gồm thanh toán thế chấp, điện nước, bảo dưỡng, nợ,... Doanh số ước tính vào thời điểm sẽ được bán. Công thức này cũng tương đối phức tạp cho người mới. Nên bạn có thể dùng phần mềm Excel với hàm “=NPV” để tính dòng tiền chiết khấu. Khi nào nên sử dụng dòng tiền chiết khấu? Nên dùng để xác định giá trị khoản đầu tư rủi ro thấp trong tương lai khi muốn rút tiền. Trong giới đầu tư, các công ty sử dụng công thức này để biết doanh nghiệp bất kỳ có phải là một khoản đầu tư dài hạn tiềm năng không. Đồng thời cũng giúp bạn biết khoản đầu tư có bằng giá trị thực của một công ty. Để xác định giá trị tiềm năng bất động sản. Bạn nên dùng công thức tỷ lệ hoàn vốn nội bộ và giá trị ròng hiện tại hoặc tỷ suất vốn hóa. Công thức tỷ lệ hoàn vốn nội bộ dùng để xác định độ tăng giảm của bất động sản. Lời kết Trên đây là những điều bạn cần biết về dòng tiền chiết khấu trong bất động sản. Dù đây không phải là công thức hoàn hảo nhưng sẽ giúp đánh giá tầm nhìn của mình. Nếu cần hỗ trợ gì thì bạn hãy ghé trang web của Địa ốc Khang Hưng để được tư vấn nhé.
Đây là cách khá hữu ích cho bạn

Lời kết

Trên đây là những điều bạn cần biết về dòng tiền chiết khấu trong bất động sản. Dù đây không phải là công thức hoàn hảo nhưng sẽ giúp đánh giá tầm nhìn của mình. Nếu cần hỗ trợ gì thì bạn hãy ghé trang web của Địa ốc Khang Hưng để được tư vấn nhé.

Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Hưng