Để đầu tư bất động sản thành công thì ngoài kỹ năng mềm ra. Kiến thức về pháp luật cũng rất quan trọng. Tháng 6/2022, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị định sửa đổi hoàn thiện Luật đất đai đến năm 2023. Dưới đây là 8 quy định mới bạn cần phải biết.

Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm vào năm 2023.

Giải quyết cơ bản một số vướng mắc về việc quản lý, sử dụng:

 • Đất nông, lâm trường.
 • Đất quốc phòng kết hợp với sản xuất kinh tế.
 • Đất cho đơn vị sản xuất.
 • Đất lấn biển.
 • Đất tôn giáo.
 • Đất sinh hoạt cho bà con vùng thiểu số.

Phương pháp định giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường

Nghị quyết Trung ương quy định:

 • Bỏ khung giá đất
 • Có phương pháp định giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường.
 • Quy định rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Là cơ sở để ban hành bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024.

Bỏ khung giá đất

Bổ sung để hoàn thiện quy định để minh bạch như:

 • Công khai giá đất.
 • Giao dịch qua sàn giao dịch.
 • Thanh toán qua ngân hàng.

Thu thuế cao với người có nhiều bất động sản

 • Ra quy định về mức thuế cao hơn. Đối với người nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ đất. Hoặc chậm sử dụng đất và bỏ hoang đất.
 • Có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng, thuê đất cho từng lĩnh vực. Và với hộ nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra còn có những địa phương được quy hoạch cho mục đích an ninh lương thực quốc gia.
luật đất đai mới
Thu thuế cao hơn với người nhiều bất động sản

Giao dịch đất qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất

Nghị quyết 18-NQ/TW quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Quy định rõ ràng hơn về đấu giá đất và việc đấu thầu dự án bất động sản.
 • Hạn chế chặt chẽ hơn các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.
 • Công khai xử lý các vi phạm quy định về giao, thuê đất.

Đối với cơ sở tôn giáo

Theo Nghị quyết 18-NQ/TW thì tương lai của việc giao đất cho tôn giáo sẽ:

 • Không thu phí sử dụng đất đối làm cơ sở của các tổ chức tôn giáo.
 • Tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác sẽ trả tiền thuê cho Nhà nước theo quy định.
 • Điều kiện giao đất, hạn mức sử dụng với tổ chức tôn giáo thích hợp với quỹ đất của địa phương.

Đối với bồi thường và tái định cư cho người bị thu hồi

Theo Nghị quyết 18-NQ/TW:

 • Hoàn thành hỗ trợ tái định cư trước khi thu hồi đất. Đảm bảo công khai, minh bạch theo Hiến pháp.
 • Thêm quy định rõ ràng về bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi được ổn định cuộc sống.
 • Việc bồi thường được thực hiện theo quy định từ Điều 88 – 92 Luật Đất đai.
luật đất đai
Người bị thu hồi sẽ được tái định cư trước tiên

Mở rộng đối tượng, hạn mức giao dịch sử dụng đất nông nghiệp

Điều số 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Sẽ ban hành quy định mở rộng đối tượng và hạn mức giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Xây dựng thêm những quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp.
 • Xây dựng các chính sách phù hợp và thực hiện thu hồi đất giao khoán không đầu tư từ các công ty nông nghiệp.
 • Chính sách ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất.
Ưu tiên đất cho bà con thiểu số

Đối với đất xây dựng công trình trên không, ngầm và đất lấn biển

Nghị quyết 18-NQ/TW:

 • Bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Giúp giải quyết khó khăn khi quản lý đất quốc phòng kết hợp sản xuất.
 • Bổ sung quy định đất ở kết hợp đất thương mại.
 • Bổ sung quy định đất nông nghiệp kết hợp thương mại.
 • Bổ sung quy định đất dự án du lịch tâm linh.

Lời kết

Trên đây là một vài quy định dự kiến sẽ thay đổi vào năm 2023 để thị trường bất động sản ổn định hơn. Đặc biệt là bất động sản Cần Thơ với nhiều dự án căn hộ. Bạn hãy liên hệ Địa ốc Khang Hưng chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn nhé.

Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Hưng